Over het onderzoek

Het kijken naar en ervaren van beeldende kunst blijkt voor een groot publiek lastig te zijn, waardoor betrokkenheid en participatie binnen museumeducatie moeizaam kan verlopen.
Een andere benadering van het bezichtigen van en omgaan met
kunst kan daarom wenselijk zijn.

In dit onderzoek is onderzocht hoe spelelementen hierin een uitkomst kunnen bieden om de betrokkenheid en het kijken naar kunst te bevorderen.

Op basis van een iteratief proces is een in een eerder stadium ontworpen spel aan de hand van uitkomsten van verschillende playtests, literatuuronderzoek en interviews, tot een kunsteducatief product ontwikkeld wat ingezet kan worden binnen museumeducatie.

Bekijk de facebookpagina
Tell your arttale

Of download het onderzoek_EvadenHeijer

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren